Silmien laserleikkaukset - turvallisuudesta tinkimättä
Varaa aika:040 487 8481

Menetelmät

SILMIEN LASERLEIKKAUKSEN MENETELMÄT - SOPIVA MENETELMÄ LÄHES JOKAISELLE Edistyneillä menetelmillämme voimme korjata silmien taittovirheet, kuten liki-, kauko- ja hajataittei­suuden sekä silmän optiikan vääristymät yksilöllisesti. Ikänäön laserkorjaus on usein mahdollista uudella SUPRACOR-laseroinnilla tai perinteisemmällä monovision-ratkaisulla. Suomessa SUPRACOR on käytössä ainoastaan Mehiläinen Ympyrätalossa. Edellytyksenä leikkaukselle on 18 vuoden ikä, normaali yleisterveys ja terveet silmät taittovirhettä lukuunottamatta. Lue lisää silmien laserleikkauksen sopivuudesta sinulle TÄSTÄ. Soveltuvuutesi leikkaukseen voit selvittää myös varaamalla ajan esitutkimukseen numerosta 040 - 487 8481 puhelu hinta MILLAISET SILMÄT, SELLAINEN MENETELMÄ Käytössämme on useita eri menetelmiä, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Näin pystymme tarjoamaan toimivan ratkaisun kaikkiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Kaikki Mehiläinen Ympyrätalossa käytössä olevat menetelmät ovat CE-hyväksyttyjä laserointimenetelmiä. CE- hyväksyntä ilmoittaa, että tuote on arvioitu ennen markkinoille tuomista ja että se täyttää Euroopan unionin turvallisuutta, terveyttä ja ympäristösuojelua koskevat vaatimukset. SMILE-LEIKKAUS (Small Incision Lenticule Extraction) suoritetaan ilman leikkaavaa terää ja ilman sarveiskalvoon muodostettavaa läppää. Leikkauksesta toipuminen ja näön palautuminen on nopeaa. SMILE-leikkauksiimme sisältyy 1 vuoden leikkaustakuu. FEMTOlasik on Zeiss VisuMax -femtosekuntilaseria hyödyntävä läppäleikkaustekniikka. Menetelmä toimii ilman leikkaavaa terää ja takaa tarkan, turvallisen ja kivuttoman läpän muodostuksen. FEMTOlasik-leikkauksiimme sisältyy yhden vuoden leikkaustakuu. SUPRACOR on Suomen ainoa lasermenetelmä ikänäön korjaamiseen. Menetelmä tapahtuu ilman leikkaavaa terää kuten FEMTOlasik-leikkaus. Toimenpiteessä käytettävä Supracor-laserohjelma on myös ainoa CE-hyväksytty laserhoito ikänäköön. Supracor-leikkauksiimme sisältyy yhden vuoden leikkaustakuu. PRK eli perinteistä pintalaserointia käytetään lääketieteellisissä erikoistapauksissa. PRK:n käyttö on nykyisin vähäistä. Uudemmat tekniikat ovat korvanneet perinteisen PRK:n lähes kokonaan, koska nämä mahdollistavat mm. merkittävästi PRK-leikkausta nopeamman toipumisen sekä näöntarkkuuden palautumisen. PRK:sta käytetään myös lyhenteitä FLOW, ASA jne. mutta kaikille on yhteistä se, että laserointi suoritetaan sarveiskalvon pintaosiin. LINSSILEIKKAUS on paras vaihtoehto erityisesti silloin kun harmaakaihi on lähivuosina todennäköinen. Katso lisätietoa leikkausmenetelmistä TÄÄLTÄ. (siirtyy klikattaessa leikkausmenetelmiin)

SMILE - korjaa liki- ja hajataittoa

SMILE-LEIKKAUS (Small Incision Lenticle Extraction) suoritetaan ilman leikkaavaa terää ja ilman sarveiskalvoon muodostettavaa läppää. Leikkauksesta toipuminen ja näön palautuminen on nopeaa. SMILE-leikkauksiimme sisältyy 1 vuoden leikkaustakuu. Leikkauksesta toipuminen sekä näön palautuminen on nopeaa, ja elämä ilman laseja alkaa heti leikkauksen jälkeen. SMILE-toimenpiteellä voidaan korjata liki- ja hajataittoa. SMILE-menetelmä soveltuu henkilöille, joiden taittovirhe on alle -12 D. SMILE-leikkauksiin sisältyy aina yhden vuoden leikkaustakuusopimus. Uusintaleikkausten tarve on vähäinen ja sitä varten on käyttämässämme femtolaserissa oma ohjelmansa joten tämä hienosäätö on nykyisin yhtä helppoa kuin femtolasik -leikkauksessa. SMILE – Silmien laserleikkaus uusinta ja tehokkainta tekniikkaa Uusin taittovirheen korjausmenetelmä on nimeltään SMILE (Small Incision Lenticle Extraction), ns. läpätön leikkaus. Menetelmä on kasvanut merkittäväksi vaihtoehdoksi korjata silmien taittovirheitä. Menetelmää hyödyntävissä klinikoissa SMILE-toimenpiteellä leikataan jo yli puolet kaikista silmien laserleikkauksista. Leikkauksessa sarveiskalvon sisältä poistetaan linssimäinen kiekko taittovirheen korjaamiseksi. SMILE-menetelmän suurin etu on saavutetun leikkaustuloksen pysyvyys ja vähäisempi sarveiskalvon pintakerroksen hermojen vaurioituminen. Lisäksi uuden leikkaustekniikan ansiosta silmien kuivumisriski on vähäinen. SMILE mahdollistaa myös aikuisnäön korjauksen monovision ratkaisua hyödyntämällä ja näin paremman näkemisen lähietäisyydelle. SMILE-menetelmässä toimenpide perustuu femtosekuntilaserin avulla sarveiskalvon sisään muotoillun kiekkomaisen kudospalan poistoon hyvin pienen (alle 3,0 mm) leikkausaukon kautta. Leikkaus toteutetaan femtosekuntilaserilla, jonka ansiosta silmänpaineen nousu on vähäistä ja toimenpide on miellyttävää vanhempiin tekniikoihin verrattuna. Perinteisesti silmien laserleikkauksessa silmän pinnalle eli sarveiskalvolle leikataan läppä. SMILE-menetelmässä läpän muodostusta ei tarvita, vaan silmän hoito toteutetaan kontrolloidusti sarveiskalvon sisällä eikä leikkausalue kuivu toimenpiteen aikana. SMILE-menetelmä on käytössä Mehiläinen Ympyrätalossa Helsingissä.

FEMTOlasik - korjaa liki- kauko- ja hajataittoa

FEMTOlasik on Zeiss VisuMax -femtosekuntilaseria hyödyntävä laserleikkaus jota kutsutaan myös läppäleikkaukseksi. FEMTOlasik-toimenpide korjaa liki-kauko ja hajataittoa. Toimenpide on SMILE toimenpidettä soveltuvampi henkilöille, jotka ovat kaukotaitteisia ja joilla on runsaasti hajataittoa tai merkittäviä korkeamman asteen vääristymiä. Menetelmä toimii ilman leikkaavaa terää ja takaa tarkan, turvallisen ja kivuttoman läpän muodostuksen. FEMTOlasik-leikkauksiimme sisältyy 1 vuoden leikkaustakuusopimus. FEMTOlasik – Silmien laserleikkaus FEMTOlasik – tarkka ja turvallinen. Silmien taittovirheleikkaus on perinteisesti suoritettu LASIK-läppäleikkaustekniikkaan perustuen. Leikkauksessa silmän pinnalle, sarveiskalvolle, muodostetaan läppä. Aiemmin LASIK-leikkauksien läpänmuodostus suoritettiin mekaanisella leikkaavalla terällä. Nykyaikaisissa toimenpiteissä on femtosekuntilaser korvannut mekaanisen leikkaavan terän käytön läpän muodostuksessa. FEMTOlasik-menetelmällä tehdyssä toimenpiteessä hyödynnämme Zeiss VisuMax -femtosekuntilaseria, joka takaa tarkan ja turvallisen läpän muodostuksen. Silmään kohdistuva paine VisuMax-laitteella on hyvin pieni, jonka ansiosta läpän muodostaminen on kivutonta. Laseroinnin jälkeen läppä käännetään varovasti sivuun ja suunniteltu laserointi suoritetaan sarveiskalvoläpän alta paljastuneeseen kerrokseen. FEMTOlasik sisältää aina yksilöllisiin mittauksiin perustuvan aaltorintamaohjatun Zyoptix-laseroinnin, joka huomioi kunkin silmän optiikan vääristymät jopa silmä- ja piilolaseja paremmin. Aaltorintamaohjatun Zyoptix-laseroinnin jälkeen läppä asetetaan takaisin omalle paikalleen. FEMTOlasik Zyoptix -menetelmällä tehtävä leikkaus soveltuu henkilöille, joiden taittovirhe miinuspuolella on enintään -12 D ja pluspuolella enintään +4 D. FEMTO-leikkauksiin sisältyy aina yhden vuoden leikkaustakuu. Aaltorintamaohjattu yksilöity FEMTOlasik Zyoptix -laserleikkaus on käytössä Mehiläisessä ainoastaan Ympyrätalossa Helsingissä.

SUPRACOR - korjaa ikänäköä

SUPRACOR on ainoa lasermenetelmä ikänäön korjaamiseen. Toimenpide on teknisesti FEMTOlasik-leikkaus, mutta laser muodostaa keskelle mustuaista lähinäköalueen. SUPRACOR-laseroinnin optinen periaate on sama, kuin joidenkin monitehoisten piilolasien. Toimenpiteessä käytettävä SUPRACOR-laserohjelma on myös ainoa ikänäön korjaamiseen CE-hyväksytty laserhoito. Sen turvallisuus ja toimivuus on testattu sairaalalaitteiden ja lääkevalmisteiden tapaan. Toimenpide soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat lasikorjausta kauas sekä lähelle. SUPRACOR-leikkauksiimme sisältyy 1 vuoden leikkaustakuu. SUPRACOR – Ikänäön laserleikkaus SUPRACOR – ainutlaatuinen silmien laserleikkaus ikänäön hoitoon. Ikänäön oireet alkavat tyypillisesti 40-45 ikävuoden vaiheilla, jolloin silmän sisällä oleva mykiö eli linssi menettää elastisuuttaan, eikä silmä mukaudu enää lähietäisyyksien tarkasteluun ilman lukulaseja. Lähi- eli aikuisnäön korjaamiseen on vaihtoehtona myös ainutlaatuinen, uusi Supracor-menetelmä, jossa silmän pinnalle muodostuu kaukonäön lisäksi alue lähelle näkemistä varten. Vastaavaa taittovirheen korjausleikkausta ei tehdä Suomessa muualla kuin Mehiläinen Ympyrätalossa. Supracor-menetelmässä muodostetaan sarveiskalvolle laseroinnin avulla kaukonäön lisäksi myös lähinäkemistä parantava alue. Näin vältytään raskaalta linssileikkaukselta (silmän sisäisen mykiölinssin vaihto), joka on usein perusteltua vasta esimerkiksi harmaakaihin yhteydessä. Supracor soveltuu kaukotaitteisille (pluslasit) sekä likitaitteisille (miinuslasit) henkilöille, joilla on lisäksi tarve lähilasien käytölle. Aikaisemmin lähinäköä on voitu parantaa korjaamalla silmät eritaitteisiksi. Tässä tapauksessa toiseen silmään jätetään miinusta lähelle näkemistä varten, ja toinen silmä korjataan teräväksi kaukokatselua ajatellen. Tällöin kyseessä on ns. monovision-ratkaisu. Monovisionin ongelmana on ollut eriparisuudesta johtuva häiriintynyt syvyysnäkö. Monovisionia suositellaan ensisijaisesti vain niille, jotka ovat jo esimerkiksi piilolaseilla tottuneet sillmien eriparisuuteen. Sopiva menetelmä lähi- ja ikänäön korjausleikkaukseen löytyy yksilöllisessä soveltuvuusarvioinnissa. SUPRACOR yhdistää kaksi kehittynyttä ja koettua tekniikkaa eli femtolasik laserleikkauksen ja toisaalta monitehoisen piilolasin optisen periaatteen. Femtolasik -leikkauksia on maailmalla tehty jo yli 10 miljoonaa ja monitehopiilolaseja puolestaan on ollut saatavilla yli 30 vuotta. Työryhmällämme on neljän vuoden kokemus SUPRACOR -ikänäköleikkauksista ja teemme tiivistä yhteistyötä muiden Eurooppalaisten klinikoiden kanssa. Supracor-menetelmä on käytössä Mehiläinen Ympyrätalossa Helsingissä, ainoana Suomessa.

Linssileikkaus / Kaihileikkaus

Linssileikkaus on teknisesti sama toimenpide kuin kaihileikkaus eli phacoemulsifikaatio. Silmän sisäisiin rakenteisiin kuuluva mykiö eli linssi vaihdetaan muoviseen linssiin eli tekomykiöön. Tämä uusi linssi korjaa likitaitteen tai pitkätaitteen ja sillä voi korjata hajataitetta. Lisäksi on mahdollista valita erikoislinssi, joka mahdollistaa näkemisen sekä kauas että lähelle. Kaihileikkaus on maailman yleisimpiä ja myös turvallisimpia kirurgisia toimenpiteitä. Linssileikkaus sopii parhaiten silloin kun potilaalla on jo todettu alkava harmaakaihi. Linssileikkaus on myös vaihtoehto silloin kun potilaalla on suuriasteinen taittovirhe eli yleiskielellä niin vahvat silmälasit että korjausta ei voida tehdä laserilla. Päiväkirurgisena toimenpiteenä tehtävässä kaihileikkauksessa tai linssileikkauksessa silmä puudutetaan ensin tipoilla tai muulla pintapuudutteella. Tämän jälkeen poistetaan ultraääni-imulaitteen ja apuinstrumenttien avulla samentunut linssi ja asetetaan tilalle uusi tekomykiö. Linssi on keskeinen osa silmän optista järjestelmää ja tämän takia kaihileikkauksella/linssileikkauksella pystytään samalla korjaamaan myös silmän taittovirheitä. Tarvittavan tekomykiön vahvuus ja muut ominaisuudet selviävät esitutkimuksessa suoritettavissa mittauksissa. Leikkauksen jälkeen silmälasien tarve vähenee tai jopa kokonaan poistuu. Yleensä tavoitteena on hyvä näkö kauas ja lukiessa käytetään lukulaseja. Mikäli pyritään hoitamaan ikänäkö linssileikkauksella silloin valitaan monitehoinen tekomykiö. Tällöin tulee potilaan kanssa huolellisesti käydä läpi näihin erikoislinsseihin liittyvät valojen vääristymät. Esimerkiksi vastaantulevien autojen valojen ympärillä voi näkyä valokehä eli halo. Osa meistä kokee nämä valoilmiöt vain kauniina joulukorttimaisemana, mutta kaikki eivät niihin totu. Linssileikkauksen jälkeen ei silmään voi enää kehittyä harmaakaihia. Toisaalta linssileikkaus on silmän sisäisenä toimenpiteenä isompi leikkaus, kuin pelkästään silmän pintaosia käsittelevät laserleikkaukset. Mikäli laserleikkausta varten suoritettavassa esitutkimuksessa havaitaan, että linssileikkaus on sopivin vaihtoehto, suoritetaan samalla mittaukset linssileikkausta varten.